ЛОВ И РИБОЛОВ

ЛОВ

Гостите на град Свети Влас имат възможността да практикуват ловен туризъм на територията на ловно стопанство Несебър. На територия от 35000 хектара се стопанисват благороден елен, елен лопатар, дива свиня, муфлон и сърна.

 

Срещат се също и много хищници – чакал, лисица, дива котка, бялка, пор. В периодите на миграция на птиците видовото разнообразие става изключително наситено.

 

От 1-ви май до 31-ви октомври се практикува лов на сръндак, като ловците имат възможност за отстрел на 4-5 животни.

 

От 1-ви септември до края на януари е периодът, определен за лов на благороден елен чрез издебване, причакване и примамване.

 

На 1-ви октомври ежегодно се открива груповият лов на дива свиня. Ежегодно се отстрелват между 200 и 300 животни от този вид.

 

Ловът на пернати също се практикува на територията на ловното стопанство. Благоприятното му разположение на международния миграционен маршрут на прелетните птици /Via Pontica/, предлага на ловците много възможности за отстрел на птици.

 

Годишно ловното стопанство посреща много любители на ловния туризъм от различни краища на Европа и Русия.

Контакт с Държавно Ловно Стопанство Несебър:

Тел. +359 554 43 383 
e-mail: ddsnesebyr@mail.bgdlsnesebur@uidp-sliven.com

 

РИБОЛОВ

Ако сте риболовен ентусиаст, Несебърският залив предлага много възможности за риболов от брега, от лодка или подводен риболов.

 

В Черно море се срещат около 150 вида риба. Интерес за риболовците представляват паламуд /Sarda sarda/, лефер /Pomatomus saltatrix/, сафрид /Trachurus/, хамсия /Engraulis encrasicolus/, калкан /Psetta maxima/, кефал /Mugil cephalus/ и др.