ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

В землището на град Несебър, само на няколко километра от Свети Влас, имате уникалната възможност да наблюдавате природния феномен на пясъчните дюни. Пясъчните дюни са изключителна крехка система, образувана от малко свързващи вещества. Те са 5 на брой с обща площ 10 хектара, а върху тях е израснала, така наречената пясъчна флора.

 

Сред пясъчната флора, която можете да наблюдавате са:

 

Пясъчна лилия /Pancratium maritimum/ – изключително красиво листно декоративно растение от семейство кокичеви, което цъфти с едри, бели и ароматни цветове през цялото лято – от юли до септември;

 

Равенски ериантус /Erianthus ravennae/ – тревен вид висок около два метра, с красиви панделковидни листа и сребристобяло съцветие. Расте по пясъчните дюни. Видът e включен в Червената книга на България;

 

Морски ветрогон /Eringium maritimum/ – рядко многогодишно тревисто растение със сребристи листа и светлосини цветове;

 

Морски ранилист /Stachys maritima/  – рядко растение, което цъфти от месец май до август.

 

 

Защитени територии в близост до Свети Влас:

Иракли

Местността Иракли се намира в землището на село Емона, на около 20км. северно от град Свети Влас. Площта и се простира на 42,3 хектара и е защитена с цел опазване на типичните горски и морски видове, вписани в Червената книга на България, сред тях са:  пясъчна лилия /Pancratium maritimum/, морски ранилист /Stachys maritima/, пясъчна млечка /Euphorbia peplis/, татарски млечник /Lactuca tatarica L./, морски ветрогон /Eryngium maritimum L./, понтийска ведрица /Fritillaria pontica/  и много видове птици.

Пясъчната ивица на Иракли е в непосредствена близост до защитената територия, характеризира се с чист и ситен пясък.

В местността Иракли се намира нос Емине, на който функционира и фар. В района на нос Емине са открити останки от средновековен манастир и от крепостта Емона.

 

Калината

Местността Калината се намира на 10 км. западно от град Свети Влас и включва село Тънково и село Кошарица. Местността се простира на 960км., а на територията й растат около 19 лечебни растения. Калината е също и местообитание на защитени животински видове, сред които: дива котка /Felis silvestris/, шипобедрена костенурка /Testudo graeca/,  шипоопашата костенурка /Testudo hermanni/, черен щъркел /Ciconia nigra/, дива гъска /Anser anser/, дневните грабливи птици блатар /Circus cyaneus/, обикновен мишелов /Buteo buteo/, северен мишелов /Buteo lagopus/, орел рибар /Pandion haliaetus/, както и нощни грабливи птици – чухал /Otus scops/, бухал /Bubo bubo/, врабчова кукумявка /Glaucidium passerinum/, домашна кукумявка /Athene noctua/, горска улулица  /Strix aluco/, уралска улулица /Strix uralensis/, горската сова /Asio otus/.

 

Сред ловните видове са благороден елен /Cervus elaphus/, елен лопатар /Dama dama/, сърна /Capreolus capreolus/, муфлон /Ovis musimon/, заек /Lepus europaeus/, чакал /Canis aureus/, лисица /Vulpes vulpes/, пъдпъдък /Coturnix coturnix/, бекас /Scolopax rusticola/, колхидски фазан /Phasianus colchicus/, зеленоглава патица /Anas platyrhynchos/, гривяк /Columba palumbus/, гургулица /Streptopelia turtur/.

 

Корията

Местността Корията е единственото място в областта, където може да видите вековна лонгозна гора, съставена от ясен, дъб и бряст. Местността се намира на 16км северно от Каблешково.